Openbare Basisschool Kwintijn

“Persoonlijke aandacht staat bij ons voorop”

Welkom bij OBS Kwintijn

Ontdekken, groeien en samen bereiken

 

Ieder kind heeft zijn eigen unieke talenten en kwaliteiten en ontwikkelt zicht op zijn/haar eigen manier en tempo. Daar willen we als school graag bij aansluiten. Dat vraagt om een andere organisatie van het onderwijs en daarom bieden wij op onze school domeinonderwijs. Domeinonderwijs maakt het mogelijk om leerlingen meer maatwerk, een betere uitleg en meer adequate aandacht te bieden. De leerlingen leren niet alleen door kennisoverdracht van de leerkracht, maar ook door kennis over te dragen aan elkaar en kennis te verwerven door onderzoekend leren.

Domeinonderwijs

Onze school is opgebouwd uit 3 domeinen. Op dit moment bestaat domein 1 uit de leerjaren 1,2,3 en 4, domein 2 uit leerjaar 5 en 6 en domein 3 uit leerjaar 7 en 8. De leerlingen starten iedere ochtend in hun eigen basisgroep. Iedere basisgroep heeft (een) vaste leerkracht(en). Samen zijn de leerkrachten van een domein verantwoordelijk voor het onderwijs van het hele domein. Binnen het domein heeft iedere leerkracht zijn eigen specialisme, dit noemen wij vakexperts. De vakexpert rekenen bijvoorbeeld, geeft binnen het domein alle rekenlessen. De leerlingen verwerken onder begeleiding de leerstof op het leerplein. Hierdoor kan de leerkracht meer instructies geven en zijn de instructiegroepen kleiner dan in een reguliere klas. Door ons onderwijs op deze manier te organiseren krijgt iedere leerling de leerstof op het niveau dat hem/haar uitdaagt en biedt het de ondersteuning die nodig is.

Thematisch onderwijs

In de middag komen andere vakgebieden aan de orde zoals de creatieve vakken en onze geïntegreerde wereldoriëntatiemethode Blink Wereld. We werken met schoolbrede thema's die we met de hele school openen en met ouders afsluiten. Muziek- en Engelse lessen worden zoveel mogelijk op het schoolthema afgestemd. Ieder domein werkt binnen het schoolthema en doet dit groepsdoorbrekend. De leerlingen leren van èn met elkaar. De methode Blink Wereld stimuleert onderzoekend leren waardoor leerlingen naast kennis ook vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden worden de 21st Century Skills genoemd. Informatievaardigheden en samenwerken zijn hier voorbeelden van. Ook vanuit verschillende perspectieven kijken, een mening vormen en deze onderbouwen, zijn vaardigheden die worden aangeleerd. 

Toekomstgericht onderwijs

De wereld waarin wij leven verandert snel. Onze leerlingen gaan hoogstwaarschijnlijk werken in beroepen die er nu nog niet zijn en komen te staan voor maatschappelijke vraagstukken die wij nu nog niet kunnen vermoeden. Wij zien het dan ook als onze taak de leerlingen hierop voor te bereiden en te helpen bij het ontdekken van hun plek in de samenleving. Dit doen wij binnen ons eigen lesprogramma, daarnaast werken we samen met onder andere Da Vinci college, Stichting SOL Leiden, Technolab, Stichting Mixclubs en De Schooltuinen. Binnen ons eigen lesprogramma maken wij gebruik van devices aangezien ICT een belangrijke plaats in de samenleving heeft. We hebben bewust gekozen voor een balans tussen online- en offline leren. Vanaf medio groep 4 wordt gestart met het digitaal verwerken van de rekenstof. Lezen, taal en spelling doen wij tot en met groep 8 op papier. Ook leren de leerlingen vanaf groep 4 zelf te plannen aan de hand van een weektaak. We stimuleren hierbij het eigenaarschap van de leerling.

Onze school

  • Engelse les van groep 1 t/m 8 door native speaker
  • Muzieklessen door een vakleerkracht
  • Twee keer per week bewegingsonderwijs
  • Lessen digitale geletterdheid vanaf groep 3 door ICT-specialist
  • Extra ondersteuning bij leerproblemen
  • Aanbod voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben (Levelwerk)
  • Samenwerking met expertisecentrum Uniek die ook in de school gehuisvest is.

Schoolgebouw

Wij zitten in een prachtig nieuw schoolgebouw aan het Broekplein in de Merenwijk in Leiden. Het schoolgebouw is volledig op ons domeinonderwijs afgestemd met twee grote leerpleinen en lokalen met flexibele wanden. In het gebouw zit ook de naschoolse opvang BSO Binnenstebuiten, peuterspeelzaal Ot en Sien en RK basisschool De Tweemaster.

Identiteit

Kwintijn is een openbare basisschool voor primair onderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar. Alle leerlingen met alle levensbeschouwingen zijn bij ons welkom. De school maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden-Leiderdorp). Zij staan voor ‘onderwijs met aandacht voor elkaar’. Zie ook: www.prooleiden.nl.

Nieuwsgierig naar onze school? Neem gerust contact  op of kom een keer sfeer proeven.

www.obskwintijn.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obskwintijn.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren