Welkom bij de MR van Openbare Basisschool Kwintijn!

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden op school vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke drie jaar gekozen door de ouders en personeelsleden op school. De MR controleert voorstellen van de schooldirectie, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren. Onderaan de pagina vindt u meer informatie over het kiezen van MR-leden.

Op deze pagina vindt u informatie over:

 1. De huidige samenstelling en contactinformatie van de MR
 2. De vergaderdata, -tijden en -locaties van de MR
 3. Belangrijke reglementen van de MR
 4. Procedure kiezen van nieuwe MR-leden
 5. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Samenstelling en contact MR

De MR bestaat in het schooljaar 2023-2024 uit de volgende personen:

 • Tim van den Berg (voorzitter, oudergeleding)
 • Zeynep Yüce (oudergeleding) 
 • Menno Hockx (personeelsgeleding)
 • Michelle Ramb (personeelsgeleding)

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact met ons op via SchouderCom! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor algemene vragen kunt u, via de Medezeggenschapsraad-mailbox in SchouderCom, een bericht richten aan de voltallige raad. Voor vragen aan individuele leden kunt u in SchouderCom een persoonlijk bericht aan hen richten.

Vergaderingen

De MR vergadert 6 keer per jaar. Bij het eerste deel van elke vergadering sluit de schooldirectie aan. Het tweede deel van elke vergadering is een interne vergadering. Eén keer per jaar organiseert de MR, gezamenlijk met de OR, een informatieavond waarop het jaarverslag wordt gepresenteerd. In het schooljaar 2022-2023 zijn de vergaderingen gepland op:

 • 25 september 2023, 15:30-17:30
 • 22 november 2023, 13:00-15:00
 • 5 februari 2024, 15:30-17:30
 • 25 maart 2024, 15:30-17:30
 • 13 mei 2024, 15:30-17:30
 • 10 juni 2024, 15:30-17:30

Reglementen

Hieronder vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR in staan opgenomen. Daarnaast vindt u het medezeggenschapsstatuut, waarin afspraken zijn gemaakt over de structuur van medezeggenschap binnen onze stichting (PROO). Ten derde vindt u hier ons eigen medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR specifieke afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld, het aantal MR-leden, de verkiezingsprocedure en de manier waarop de directie de MR informeert. Tot slot is er ook een huishoudelijk reglement, met daarin afspraken binnen de MR, bijvoorbeeld de stemprocedure.

Kiezen van MR-leden

De MR-leden worden gekozen door de ouders en personeelsleden van de school. De oudergeleding wordt door de ouders gekozen. De personeelsgeleding wordt door het personeel gekozen. Elke 3 jaar organiseert de MR van OBS Kwintijn verkiezingen. 

De MR is verantwoordelijk voor het organiseren van verkiezingen. Er wordt een kandidaatstellingsperiode en een stemperiode ingericht. Alle ouders en personeelsleden krijgen een mail met een uitleg wat de MR doet en hoe ze zich kunnen kandideren. 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Naast een medezeggenschapsraad per school, kent het openbaar onderwijs in Leiden een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin schooloverstijgende zaken aan de orde komen. OBS Kwintijn wordt in schooljaar 2023-2024 binnen de GMR vertegenwoordigd door:

 • Marion Elenbaas (oudergeleding)
www.obskwintijn.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obskwintijn.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren