Openbare Basisschool Kwintijn

“Goed onderwijs dat past bij uw kind”

Ons onderwijs

Openbaar onderwijs

Kwintijn is een openbare basisschool voor primair onderwijs voor leerlingen van 4-12 jaar. Alle leerlingen met alle levensbeschouwingen zijn bij ons welkom.

Pedagogisch klimaat

Kinderen leren pas goed als zij zich op hun gemak voelen, zichzelf durven zijn en vertrouwen in zichzelf en de ander hebben. Een veilige, sociale omgeving vinden we belangrijk. We werken op Kwintijn met schoolregels en groepsafspraken. Gedurende het schooljaar besteden we hier extra aandacht aan tijdens de Gouden en Zilveren Weken. Aan het begin van het schooljaar (Gouden Weken) besteden we veel aandacht aan de groepsvorming en maken we samen met de leerlingen de regels en routines in de groep. We besteden aandacht aan de naleving hiervan en oefenen mèt elkaar als dat nodig is. Na de Kerstvakantie (Zilveren Weken) kijken we samen met de leerlingen hoe het met de groepsafspraken staat en besteden we extra aandacht aan de groepsdynamiek. Gedurende het schooljaar formuleren alle groepen regelmatig hun 'missie van de groep'. Dit is een groepsregel die nog beter moet worden nageleefd en korte tijd centraal staat. Samen met de leerlingen wordt het gedrag dat bij deze regel hoort, besproken en zonodig geoefend. Door de leerlingen hier een rol in te geven, voelen zij zich meer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en dat van de groep. 

We vinden het ook belangrijk dat onze leerlingen hun gevoelens leren uiten. Dit doen we onder andere via een check- in en check- out. Iedere ochtend starten we met de check-in waarin leerlingen middels een smiley aangeven hoe zij die dag op school zijn gekomen. Bij de start van de dag krijgen de leerlingen de gelegenheid hier iets meer over te vertellen. Daarnaast geeft het de leerkracht inzicht en het welbevinden van de leerling die ochtend en kan hij/zij met de leerling hierover in gesprek. Aan het eind van de dag is de check-out waarbij de leerlingen aangeven via de smiley en groepsgesprek hoe zij de dag ervaren hebben.

  Als school hebben wij ook een missie en schoolregels:

We zorgen voor een fijne school, want:

  • Ik ben respectvol naar een ander.
  • Ik ga netjes om met de materialen.
  • Ik ben rustig in de school.
  • Ik help een ander groeien.
  • Wij werken en spelen samen.

Onderwijs op maat

We begeleiden uw kind op een manier die bij hem op haar past. Kwintijn biedt onderwijs op maat. Zowel meer begaafde kinderen als kinderen die meer ondersteuning nodig hebben kunnen bij ons terecht.

Zelfontwikkeling

Kinderen stimuleren en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen is een van onze belangrijkste doelen. Samen met leerlingen ontdekken we waar ze goed in zijn en waar ze nog beter in willen worden.
Leerlingen krijgen de basisvakken, maar we besteden ook veel aandacht aan competenties die ze helpen bij het deelnemen in de samenleving. Samen met uw kind werken we gericht aan de volgende competenties:

  • Presenteren
  • Samenwerken
  • Ontdekkend leren
  • Zelfstandig handelen/leren
  • Sociale en culturele vaardigheden


Onderzoekend en ontdekkend leren

Op Kwintijn gebruik we methodes van Blink Wereld. Dit vraaggestuurde lesmodel zorgt ervoor dat kinderen zelf gaan onderzoeken en ontdekken. Bijvoorbeeld door een diervriendelijke plek in Artis te ontwerpen, een eigen limonadefabriek te starten of door zelf te onderzoeken hoe mensen in andere landen en werelddelen leven.

21st century skills

Kwintijn bereidt kinderen voor op de toekomst. De zogenaamde 21st century skills die we kinderen leren zijn van belang in de huidige tijd. Dit digitale tijdperk beïnvloedt de manier waarop we leven, leren en werken. Toekomstgericht onderwijs vraagt daarom om andere vaardigheden of skills. Dit zijn onder andere ICT-basisvaardigheden, maar ook creatief denken en sociale en culturele vaardigheden. We werken hierbij ook samen met Technolab Leiden.

Engels

Leerlingen krijgen vanaf groep 1t/m 8 één keer per week Engelse les van een native speaker.

Cultuureducatie

Om kinderen te helpen hun plek te vinden in de maatschappij (zie onze visie) zijn communicatieve, creatieve en sociale vaardigheden erg belangrijk. Cultuureducatie is onmisbaar om die competenties te laten groeien en probleemoplossend te leren denken. En natuurlijk is het leuk! We hebben een vakdocent muziek die aan alle groepen één keer per week muziekonderwijs geeft. Tevens werken we samen met verschillende organisaties zoals Cultuureducatiegroep (expertisecentrum voor cultuureducatie) en BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur in Leiden e.o.). Ook bezoeken we ieder jaar een museum in Leiden.

www.obskwintijn.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.obskwintijn.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren